חוק מיחזור אלקטרוניקה

חוק מיחזור אלקטרוניקה

בחודש מרץ 2014 נכנס לתוקף חוק מיחזור פסולת אלקטרונית לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות. מטרות החוק הן לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני ומיחזורו, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית ולמנוע הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות על הסביבה.
חוק מיחזור פסולת אלקטרונית לטיפול בפסולת אלקטרונית קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר, באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד וסוללות בהתאם ליעדים הקבועים בחוק.
חובות היצרנים והיבואנים מיושמים באמצעות גופי יישום מוכרים (תאגידי מיחזור) שפועלים במימונם על מנת לקיים חובותיהם ולעמוד ביעדי המיחזור שקבע החוק.
כמו כן, החוק קובע סטנדרטים לפינוי וטיפול בפסולת האלקטרונית במתקני המיון והמיחזור כמו גם באשר לאופני הדיווח והתיעוד.
תכליתו של החוק הינה להסדיר את איסוף הפסולת האלקטרונית ומיחזורה הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי וכן לסייע במימון הטיפול הסביבתי בפסולת חשמלית וסוללות שהינם בעלי ערך מיחזורי שלילי (דוגמת מסכים וסוללות).
חובת המיחזור על ידי חברות ועסקים – על פי הוראת סעיף 34 לחוק: כל עסק ותאגיד עסקי המחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינו מהמגזר הביתי ( "מחזיק" כהגדרת החוק) מחויב להתקשר עם גוף יישום או מי מטעמו בחוזה התקשרות ולהעביר לו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו לצורך מיחזור סביבתי נאות בהתאם לחוק.

אי קיום הוראות החוק עלול להביא לעיצומים כספיים ואישומים פליליים.
לינק לאתר המשרד להגנת הסביבה ולחוק
לינק לאתר גוף היישום המוכר מ.א.י

במהלך שנת 2014 נכנס לתוקפו בישראל חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, המחייב את כלל העוסקים (חברות וארגונים) למחזר את הפסולת האלקטרונית שברשותם בהתאם להוראות החוק ודרישותיו, על מנת להימנע מעיצומים כספיים ואישומים פליליים

חשיבות המיחזור

נושא הפסולת האלקטרונית מעורר דאגה גוברת בשנים האחרונות ברחבי העולם כולו. דאגה זו נובעת הן מכמויות הפסולת האלקטרונית הגדלות בהתמדה, והן מההכרה בגודל הסיכון הסביבתי והבריאותי הגלום בטיפול לקוי בפסולת זו.
פסולת זו המכילה, בין היתר, חומרים מסוכנים, הנזרקת לאשפה ומוטמנת, עלולה להגיע למי התהום ולזהמם, ותורמת לפליטת גזי חממה ולמשבר האקלים של כדור הארץ.
מתכות כבדות, ביניהן כספית, קדמיום, כרום, אבץ ועופרת המצויים בפסולת אלקטרונית עלולים להיפלט לסביבה ולגרום לזיהום הקרקע ומי התהום.
על פי מחקר שנערך בארה"ב, הפסולת האלקטרונית אמנם מהווה אחוז בודד מכלל הפסולת הביתית אך היא מהווה כ- 70% מהתכולה הרעילה שבפסולת הביתית !

מיחזור פסולת אלקטרונית

משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ-130,000 טון בשנה, והוא הולך וגדל מדי שנה, בשיעור גבוה יותר מהגידול הכולל בכמות הפסולת הביתית בישראל.
מיחזור פסולת אלקטרונית חשוב ולו יתרונות סביבתיים מובהקים – מניעת מפגעים סביבתיים, צמצום ההטמנה וזיהום הקרקע וסיוע במאבק בהתחממות הגלובלית.
בנוסף, לפעילות המיחזור והשבת המתכות למעגל הייצור חשיבות גבוהה בשל הצמצום הניכר בעתודות המינראליים המשמשים את תעשיית האלקטרוניקה והנזק הסביבתי הגדול הכרוך בכרייתם מתחת לפני הקרקע.
העיקרון המרכזי המנחה את מדיניות הרגולטורים בשווקים השונים הינה להפוך את הפסולת ממטרד למשאב, ולהקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה

אנחנו אוספים את הסחורה מכל הארץ

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר בכל עניין או שאלה בטלפון 0523684743 או באמצעות הטופס המקוון

למה לבחור בחברתינו ?

בעלי ניסיון רב

אנחנו חברה בעל ניסיון רב שפעילה בתחומה משנת 2000

נותנים שרות בארץ ובחול

נותנים שרות למפעלים, חברות, מוסדות, אנשים פרטיים וארגונים.

זמינות

אנחנו עובדים כל ימות השבוע ונותנים מענה ושירת בכל הארץ